Isolering

 Isolering holder på varmen i boligen:

Isolering af boligen forhindrer varmen i at flytte sig, så man derved holder på varmen. Mange boliger er ringe isoleret. Cirka halvdelen af alle boliger er parcelhuse, og især huse opført før 1970 mangler isolering.

 

Den vigtige efterisolering:

Det er vigtigt, at man husker at tænke på efterisoleringen, når boligen skal renoveres eller moderniseres. Hvis man eksempelvis efterisolerer et loftsrum på et 120 m2 stort hus fra 50 mm til 250 mm, vil man reducere udslippet af C02 med mere end 1,5 tons pr. år. Kilde: www.1tonmindre .dk

Cellulose Baseret Isolering er både en miljørigtig, bæredygtig og prisbillig isoleringsløsning.

CBI papiruld er et granuleret, miljøvenligt isoleringsmateriale, fremstillet af genbrugspapir.

CBI papiruld er testet og veldokumenteret efter europæiske normer og standarder, og er naturligvis brandhæmmende, ligesom det er imprægneret imod svamp, skadedyr og råd.

CBI papirisolering er særdeles velegnet til alle former for byggeri.

Papirisolering i form af papiruld har fremragende isoleringsegenskaber indenfor både bygge- og renoveringsprojekter, ligesom det er et godt, nemt og prisbilligt produkt at anvende, hvis man skal have efterisoleret eksisterende bygninger.

Papirsoleringen anvendes primært i loftskonstruktioner, i etageadskillelser og i skillevægge, f.eks.…

  • i skunk rum
  • i etageadskillelser
  • i lette vægge
  • ved åben gulvkonstruktioner
  • Rent praktisk sker der det, at isoleringen bliver blæst direkte ind i den ønskede placering via en specialmaskine, påført en slange. Papirisoleringen former sig efter de øvrige elementer, således at man undgår kuldebroer ved rør og andre lignende steder.

LP-Isolering Aps - Isolering af hulmur, loft og etageadskillelse | CVR: 37820466  | Tlf.: 51 90 25 87